BANRACING | DRIFTING | STREETRACING | DRAGRACING

HÄR HITTAR DU OSS

KUNDTJÄNST

LOGGA IN/REGISTRERA

0530-50 222

Tel: 0530-50 222 | Logga in / Registrera

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du mottagit din vara. Du har dock inte ångerrätt om det pris som du sammanlagt ska betala understiger 400 kr. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, är specialbeställd (beställningsvara och ej lagervara) eller att du har registrerat licensen. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss via mail och märka detta med “Returnera din vara”, våran mail finner du under kundtjänst. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att mottaga ett svar via e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage samt använda vår fraktsedel tillbaka etc. Returer får endast sändas tillbaka med våra fraktsedlar via DHL. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna och att varan skall skickas tillbaka inom 14 dagar. Enligt nya reglerna i “Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” så kan en använd vara returneras med rätt för värdeminskning av säljaren. Denna utgörs efter hur varan är använd samt produkttyp. För mer information om denna punkt, kontakta oss.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader och eventuell värdeminskning att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog returförsändelsen. Har du returnerat en vara och fakturan håller på att förfalla, ska du alltid betala din faktura innan senaste förfallodatum. När vår returprocess är klar krediteras din order. Vid frågor om din faktura, kontakta Klarnas kundtjänst på www.klarna.se

Ångerrätt gäller ej vid köp av specialprodukter, beställningsvaror, varor som blivit modifierade eller ändrade från ursprungligt skick, eller om varan kommit i produktion för din order.

Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik men om varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta för varans värdeminskning.

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i visa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsändas tillsammans med varan. Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Observera också att det enligt lag är du som ska betala för returfrakt kostnaderna. Kostnaderna för returfrakt är ej samma som för första utleverans. Returfraktens kostnad beräknas på avstånd och storlek av DHL.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har fakturerats eller frakthandling/leverans har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara samt “beställningsvara” som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten. Vi har rätt att avbeställa din order vid eventuella problem eller tvister. Detta meddelas via mail att ordern blivit annullerad.

Reklamationer 

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt ska du anmäla det till oss direkt samt DHL. Är paketet skadat utanpå så ska detta noteras till chauffören/utlämningsstället.

Mottagaren uppmanas att i omedelbar anslutning till mottagandet av gods kontrollera om det är behäftat med dold skada. Dold skada ska anmälas till DHL snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet för biltransporter eller lagrat gods, senast fjorton (14) dagar efter mottagandet av flyg transporterat gods och senast tre (3) dagar efter mottagandet av sjö transporterat gods.

Företag som mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska ni snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe. Har du anmält en skadad leverans, montera aldrig produkten eller släng kartongen innan besked om åtgärd lämnats.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Vi står ej för missad verkstadstid pga leveransförseningar. Boka aldrig verkstadstid innan du mottagit och kontrollerat dina varor.

Shopping cart0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0